Qualitat i Medi Ambient

Medi Ambient

El compromís amb la qualitat dels nostres productes i el respecte pel medi ambient, ens ha portat a establir un Sistema Integrat de Gestió (SIG) basat en els principis dels estàndards internacionals UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Això, conjuntament amb la nostra filosofia de respecta pel medi ambient, la solidaritat i el tracte just dels productors de cafè en origen, fan dels nostres productes un acompanyant perfecte per aquells que volen prendre una tassa de cafè tranquil·la, reposada i respectuosa amb l’entorn i les persones.

 En l’origen

La majoria dels cafès que utilitzem , son cafès ecològics i solidaris , que per les seves certificacions assolides en origen, ens asseguren un cultiu natural i respectuós amb l’entorn, així com un tracte just amb la gent que hi treballa.

 Solidaritat

Mitjançant la nostra participació en el Patronat de CAFE MUNDI, col·laborem en la consecució de petits projectes solidaris en els països productors de cafè. Així doncs, la majoria dels nostres productes porten el segell del Patronat.

 Les Instal·lacions

Tan aquestes com el procés d’elaboració dels nostres productes, compleixen amb els requisits exigits en la UNE-EN ISO 14001:2015. Aspectes com la reducció de les emissions a l’atmosfera, la correcta gestió de les matèries primeres, l’ús responsable dels recursos naturals i consums energètics i una  correcta gestió dels residus, ens acompanyen en les nostres pràctiques diàries per minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat.

Descarregar document en pdf de Política de Qualitat Ambiental