Certificacions

En el nostre afany per a assolir el millor producte i l'excel·lència en el servei, a Cafès de Bages hem treballat intensament per a ser mereixedors dels següents certificats:


ISO 9001 - ISO 14001

Certificat d'excel·lència en gestió i servei.

Més informació a: www.iso.org


CAFÈ MUNDI - Cafè solidari.

Aquest segell informa al consumidor que part dels diners que gasta es destinen a la realització de projectes de desenvolupament, sostenibilitat i responsabilitat social. Cafè Mundi és un patronat de torradors de cafè espanyols que destina els seus beneficis a països productors de cafè amb fins humanitaris.

Més informació a: www.cafemundi.org


CCPAE - Cafè ecològic.

El segell del CCPAE certifica l'origen ecològic d'alguns dels cafès de Cafès del Bages.

Més informació a: www.ccpae.org